Kvalitetsvin -af danske druer

Seneste udgave 2021.
Bogen sælger vi i PDF-format for 100 kr.
Kontakt: larsholt@live.dk

Boganmeldelse 2009:

Kvalitetsvin – af danske druer

Af Henning N. Larsen

Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og dataindsamler i forbindelse med høstrapporterne, Lars Holt, har skrevet en ny bog om at dyrke kvalitetsdruer og lave kvalitetsvin på disse. Vinpressens redaktør har med stor fornøjelse læst materialet, og giver her en anmeldelsen af bogen.

Indgangsbønnen i forordet til bogen taler for sig selv, hvorfor vi ikke vil omskrive dette, men blot gengive i sin helhed: Vi kan ikke dyrke de druesorter, der er kendte fra de traditionelle vinlande, på friland i Danmark. Om en årrække kan det være, at klimaforandringerne har rykket grænsen for Vitis Vinifera (de traditionelle vinsorter) op nord for Danmark. Men indtil da, må vi gøre en særlig indsats for at forbedre kvaliteten af vore druer. Der kan laves kvalitetsvin på alle druesorter, hvis de blot har fået den rette pleje i marken og i kælderen, så vi kan naturligvis også lave kvalitetsvin af de danske druer. Vi kan lave vine med frisk frugtsmag og vi kan lave vine med lagringspotentiale. Vi er ikke færdige med at finde de bedst egnede druer til danske forhold, og jeg tror også at vi skal til at vende bøtten og atter se på nogle af de druer, vi på et tidligt tidspunkt har kasseret. Det er ikke et spørgsmål om, hvilken drue, der er bedst. Det er et spørgsmål om, hvilken druesammensætning der er bedst med den vinstil vi tilstræber. I stedet for at kæmpe mod vindmøller og forsøge at presse syren i en druesort ned under den grænse, man ønsker i sin vin, er det bedre at koncentrere sig om at finde den drue, der passer ind, så den samlede most bliver tilfredsstillende. Hvis den drue, der trives bedst i din vinmark mangler næse, må du supplere med en drue, der kan udfylde dette hul.

I bogen gennemgås de tiltag, som med fordel kan foretages i forhold til jordbearbejdning (kompost og naturgødning), målinger af jordens PH-værdi og mikronæringsstoffer samt frembringelse af biodiversitet. Sidstnævnte er et forsøg på at skabe et mangfoldigt vækstmiljø med forskellige afgrøder på det samme areal fx vinstokke kombineret med flerårige blomster mellem rækkerne. Samtidig rummer det også muligheden for at skabe en merværdi i vinmarken, idet man i stedet for at slå græs eller harve for ukrudt, får andre produkter til salg – det kan være blomster – det kan være grøntsager – det kan være andre bær og frugter. Ekstra interessant læsning er afsnittene vedrørende udbytteoptimering og sikring af den bedste kvalitet på hver enkelt druesort. Konklusionen er, at dyrkningsmetoden skal tilpasses hver enkelt druesort, idet de er forskellige – og en ensartet behandling vil derfor ikke frembringe det bedste i sorten – det vil en differentieret tilgang derimod.

Afsnittet omkring vinifikation gennemgår kort og præcist de mest gængse metoder, og kommer med eksempler på andre og mere sjældne metoder, som fremstilling af ice-wine og tørring af druer. Bogen problematiserer tendens til, at vinproducenten gerne vil styre vinifikationsprocessen fra
start til slut, herunder brugen af kemikalier og andet fra ”godteposen”. Forfatterens argumentation er derfor bygget op omkring tesen, at første lærte vi (de danske vinavlere) at lave vin uden fejl, og nu skal vi så til at finde den vinstil, som har den smagsprofil, vi gerne vil have – den vinstil eller de vinstile, der er lig med dansk vin.

Bogen ”Kvalitetsvin – af danske druers” bedste afsnit er de nøje gennemgange af de forskellige sorter i dansk vinavl. Sorterne er analyseret ud fra høstrapporterne, og de aktuelle erfaringer med dem er sammenskrevet i en tilgængelig stil. Her samles for første gang data om ”de danske sorter” på en systematisk måde med videnskabeligt tilsnit, som tillader både nye vinavler at få viden om sorterne, men som også giver drevne vinavler mulighed for at spejle egne erfaringer op mod forfatterens.

Redaktionen på Vinpressen uddeler ikke hatte, glas, stjerner eller andre pop-smarte påfund, som det er kutyme i mangt en anmeldelse i beslægtede tidsskrifter. Jeg vil blot konstatere, at her er en bogen, hvor der er betydelig risiko for, at læseren efterfølgende er blevet klogere på dyrkning af druer til fremstilling af dansk kvalitetsvin.

Kort om forfatteren: Lars Holt er landinspektør, og startede som vinavler lige før han solgte sin landinspektørvirksomhed. I dag underviser han på Københavns Erhvervsakademi. Han lavede sin første frugtvin i 1972, som blev serveret ved hans bryllup i 1981, og hvor den sidste flaske blev drukket ved sølvbrylluppet. Lars blev medlem af Foreningen af Danske Vinavlere (FDV) da han fyldte 50, og gik straks i gang med at finde ligesindede i lokalområdet, og stiftede efterfølgende Lokalgruppe Sydsjælland. Lars har registreret sin vinmark hos plantedirektoratet, og har ca. 150 planter fordelt på 17 sorter i rækkerne herunder mange forsøgssorter og spisedruer. Lars arbejder med opbindingssystemer, og efterprøver i øvrigt alt, som han ikke synes er dokumenteret. I FDV’s bestyrelse arbejder han for udbredelse af danske erfaringer bl.a. ved at arbejde med sortsbeskrivelser, høstrapporter og erfaringer fra vinavlerforum.

Kvalitetsvin – af danske druer Sammendrag af de danske erfaringer med vinavl fra Vinpressen, vinavlerforum, høstrapporter m.m.

Pris 100 kr.

Bestilling: larsholt@stofanet.dk
Bogen i nyeste udgave sendes elektronisk som pdf. Oplysninger om betalingskonto følger efter bestilling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *